Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva FakturiranjeMaterialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur

Plače

Program Plače omogoča obračun plač za zaposlene v različnih tipih organizacij (d.o.o., s.p., društva, zavodi, invalidska podjetja...). Na voljo je tudi posebni modul, ki podpira obračun za verske delavce. Program je zelo prilagodljiv, zato si lahko uporabnik izbere način obračuna, ki najbolj ustreza njegovi organizaciji in potrebam. Podprti so tako enostavni obračuni kot kompleksnejši obračuni, kjer se upoštevajo različne vrste dela, dodatki, invalidnine, koeficienti, neplačane odsotnosti, razlika do minimalne plače, invalidnine in ostalo. V primeru specifičnih potreb naših kupcev pa po dogovoru program tudi dogradimo in tako omogočimo maksimalno prilagodljivost vašim potrebam.
Program ustreza vsem zakonskim predpisom in poleg s strani zakonodajalca zahtevanih izpisov in izmenjav podatkov omogoča še različne dodatne preglede in izpise.
V nadaljevanju je naštetih nekaj osnovnih funkcionalnosti  programa:

 • vodenje kadrovske evidence oziroma delavčevih podatkov, ki se potrebujejo za obračun plač z možnostjo razširitve na popolno kadrovsko evidenco
 • vodenje in uporaba sistematizacije del za popolnejši nadzor nad strukturo plač v podjetju oziroma uporaba plačnih razredov
 • različni načini obračuna osebnih dohodkov (obračun na podlagi sistematizacije delovnih mest oz. vrednost točke, obračun iz neto, direkten vnos bruto plače v znesku, obračun na podlagi plačnih lestvic), obračun poslovne uspešnosti, izplačilo poračunov, božičnic...
 • podpora obračunov v večih podjetjih za knjigovodske servise
 • možna uporaba različnih vrst dela, ki so procentualno različno vrednotena
 • avtomatski izračun delovne dobe
 • vodenje kreditov za zaposlene
 • evidenca dela (opravljene ure) se lahko vodi na mesečni ali dnevni osnovi (možna povezava z elektronskimi registratorji)
 • obračun vseh davkov in prispevkov iz bruto in na bruto plačo, tako za delavce kot tudi za zasebnike
 • obračun vseh vrst dodatnih obveznosti in prispevkov za zasebnika
 • obračun olajšav, članarin
 • obračun nadomestil tako refundiranih kot nerefundiranih
 • prevzemanje elektronskih bolniških listov eBol in njihova uporaba pri izpolnjevanju evidence dela
 • obračun regresa
 • podpora invalidskim podjetjem
 • pomnenje podatkov na mesečni osnovi za potrebe letnih obdelav kot so dohodnina in priprava podatkov za M4 obrazec
 • izdelava vseh zakonsko predvidenih izpisov (izplačilni listi, davki in prispevki, obveznosti za zasebnika, elektronski REK obrazci, poročanje na AJPES, priprava podatkov za M4, dohodninski izpisi, elektronska priprava nalogov oz. virmanov za banke...)
 • razni dodatni izpisi (mesečna rekapitulacija, refundacije boleznin in invalidnin, seznam kreditov po zaposlenih in kreditorjih, mesečna rekapitulacija po stroškovnih mestih, nalogi za vpis po bankah, seznam OD vseh zaposlenih, podpisna lista, transakcijski računi po bankah...)
 • uporabniško nastavljanje oziroma prilagajanje opisov vrst del
 • obračunavanje dajatev na povračilo stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana, dnevnice, regres, odpravnine…), ki presegajo znesek določen z Uredbo vlade.
 • poljubno število obračunov v posameznem mesecu
 • možna uporaba vseh različnih načinov obračuna hkrati v okviru istega podjetja
 • možnost izdelave skupnih dohodninskih izpisov za več programov skupaj
 • izdelava izpisov za poljubna časovna obdobja
 • avtomatski prenos po kontih v glavno knjigo
 • avtomatski prenos podatkov iz meseca v mesec odpravlja potrebo po zamudnem vsakomesečnem vnosu vseh podatkov
 • podpora avtomatskemu ali ročnemu kreiranju nalogov oz. virmanov
 • podpora pošiljanju izpisov in pregledov po elektronski pošti v pdf obliki za komunikacijo med knjigovodskim servisom in strankami

Za več podrobnosti si lahko ogledate navodila na povezavi tukaj.

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč