Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva FakturiranjeMaterialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur

Najemnine

 • vodenje evidence najemodajalcev in najemnikov, ki se potrebuje za obračun najemnih pogodb
 • različni načini obračuna najemnih pogodb (obračun iz neto, obračun iz bruto)
 • obračun vseh normiranih stroškov in dajatev
 • uporaba različnih vrst dohodninskih dohodkov in vrst izplačil
 • uporaba različnih davčnih posebnosti
 • pomnenje podatkov na mesečni osnovi za potrebe letnih obdelav kot je dohodnina
 • izdelava vseh zakonsko predvidenih izpisov (izplačilni listi, mesečna rekapitulacija, elektronski REK obrazci, izdelava računa, dohodninski izpisi, elektronska priprava nalogov oz. virmanov za banke...)
 • poljubno število obračunov v posameznem mesecu
 • možna uporaba vseh različnih načinov obračuna hkrati v okviru istega podjetja
 • možnost izdelave skupnih dohodninskih izpisov za več programov skupaj
 • izdelava izpisov za poljubna časovna obdobja
 • avtomatski prenos po kontih v glavno knjigo
 • avtomatski prenos podatkov iz meseca v mesec odpravlja potrebo po zamudnem vsakomesečnem vnosu vseh podatkov
 • podpora avtomatskemu ali ročnemu kreiranju nalogov oz. virmanov
 • podpora pošiljanju izpisov in pregledov po elektronski pošti v pdf obliki za komunikacijo med knjigovodskim servisom in strankami

 

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč