Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva FakturiranjeMaterialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur

Fakturiranje

Programski modul Fakturiranje omogoča vse funkcionalnosti, ki se zahtevajo od programa za fakturiranje: izdelavo računov, predračunov, dobropisov, bremepisov in drugih dokumentov. Omogočeni so različni pregledi ter avtomatski prenos izdanih računov v glavno knjigo. Poleg splošnih funkcionalnosti fakturiranja program podpira tudi določene specifike, ki se pojavljajo v dejavnosti pekarstva, slaščičarstva in/ali pripravi hitre hrane in malic ter različnih servisnih dejavnosti.

Program vsebuje naslednje osnovne funkcionalne sklope:

 • vnos in urejanje šifrantov (partnerjev, cenikov kupcev in dobaviteljev, izdelkov...),
 • izdelavo računov in predračunov,
 • izdelava računov za postopne dobave preko določenega časovnega obdobja,
 • izdelavo dobropisov in bremepisov,
 • podpora večjega števila različnih cenikov (ceniki kupcev, dobaviteljev...),
 • prenos izdanih računov v glavno knjigo oz. finance
 • podpora sledenju spremembam in izdelava izpisa revizijske sledi za potrebe davčnega nadzora – Zakon o davčnem postopku 38. člen)
 • podpora eRačun-om (obvezna izdaja eRačunov proračunskim uporabnikom po 1.1.2015)

Materialno knjigovodstvo

Programski modul Materialno knjigovodstvo v povezavi in z neposredno integracijo modula Fakturiranje predstavlja Blagovno knjigovodstvo. Program podpira tudi določene specifike, ki se pojavljajo v dejavnosti pekarstva, slaščičarstva in/ali pripravi hitre hrane in malic ter različnih servisnih dejavnosti. Poleg že omenjenih funkcionalnosti modula Fakturiranje so podprte še naslednje funkcionalne skupine:

 • vodenje različnih skladišč,
 • prejem in izdaja blaga na in s skladišč,
 • izdelava različnih tipov dobavnic,
 • izdelava prevzemov (domačih, iz tujine) oziroma prevzemnih listov,
 • izdelava medskladiščnic za premike blaga med skladišči,
 • podpora delovnim nalogom za potrebe proizvodnje,
 • izdelava različnih pregledov z različnimi možnostmi filtriranja (realizacija prometa po dobavnicah, stanje zalog, materialna kartica, pakirnica...),
 • razne druge funkcionalnosti kot so nepriznana vračila, serijsko uvažanje in izvažanje dobavnic, prenos začetnih stanj itd.

Primer pregleda dobavnic

 

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč