Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora  
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva FakturiranjeMaterialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur

Elektronska izmenjava dokumentov

Programski modul Elektronska izmenjava dokumentov se uporablja za avtomatski elektronski prenos izdanih faktur med programi različnih proizvajalcev. Na primer med uporabniki, ki izdajajo fakture sami, in med računovodskim podjetjem, ki za njih izvaja računovodske storitve in s tem knjiženje izdanih faktur.
Predvsem pri poslovanju računovodskih servisov se velikokrat dogaja, da stranke računovodskega servisa uporabljajo program za izdajo faktur od drugega proizvajalca kot so programi, ki jih uporablja računovodski servis. Avtomatska izmenjava podatkov je v takem primeru nemogoča, kar pomeni, da je potrebno fakture pri stranki natisniti na papir, nato pa jih v računovodskem servisu ponovno "na roke" vnašati v računovodski program. V primeru večjega števila faktur je to zelo zamudno opravilo.

Program Elektronska izmenjava dokumentov ta problem rešuje! In sicer tako, da obliko podatkov iz programa, ki ga uporablja stranka prilagodi v obliko podatkov, ki jih uporablja program v računovodskem servisu. Prilagojene podatke nato stranka po elektronski pošti pošlje v računovodski servis, kjer se podatki avtomatsko uvozijo v program računovodskega servisa. Poleg prenosov faktur program Elektronska izmenjava dokumentov ustrezno prenese tudi potrebne podatke o partnerjih, tako da ročno vnašanje na strani računovodskega servisa ni več potrebno.

Čas, ki ste ga do sedaj porabljali za zamudni vnos faktur lahko sedaj uporabite za kaj drugega, na primer za razširitev števila vaših strank!

Program je zelo enostaven za uporabo. Ko enkrat nastavite lokacije vhodno/izhodnih datotek in ko določite parametre za pretvorbo, se pretvorba opravlja samo s pritiskom na gumb Izvoz podatkov.

Vnosni ekran programa Moj Računovodski Pomočnik

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč