Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva Fakturiranje Materialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur El. izmenjava dokumentov

Davčne blagajne

V naši ponudbi je tudi programski modul Davčna blagajna ali Maloprodajna blagajna, ki omogoča vse funkcionalnosti, ki se zahtevajo od programa za izdelavo računov na prodajnem mestu (POS - Point Of Sale). Program je mogoče tudi razširiti z vodenjem zalog in z izdelavo TDR (Trgovska knjiga). Pomembna pa je tudi možnost avtomatskega prenosa (po elektronski poti) izdanih računov in dnevnih iztržkov v program za knjiženje oz. v knjigovodski servis. Program omogoča tudi določene specifike, ki se pojavljajo v dejavnosti pekarstva, slaščičarstva in/ali pripravi hitre hrane in malic ter različnih servisnih dejavnosti.

Splošne informacije o davčnih blagajnah

Za vas smo pripravili zbrane informacije, ki jih morate v zvezi z davčnimi blagajnami poznati. Celovite informacije pa so tudi na voljo na spletni strani FURS-a. Na omenjeni spletni strani so na voljo tudi vsi obrazci, ki jih boste potrebovali v zvezi z uvedbo davčnih blagajn.

Najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z davčnimi blagajnami so zbrana v dokumentu Davčno potrjevanje računov, ki so ga pripravili na FURS-u. Dokument predstavlja obvezno čtivo za vse, ki boste morali uporabljati davčne blagajne!

Za tiste, ki boste uporabljali vezano knjigo računov, pa so na FURS-u pripravili dokument Vezana knjiga računov.

Kdo mora uporabljati davčno potrjevanje računov?

Vsi poslovni subjekti, ki za opravljeno storitev ali prodano blago prejmejo gotovinsko plačilo (razen nekaterih izjem opredeljenih v Zakonu o davčnem potrjevanju računov ZDavPR).

O gotovinskem plačilu govorimo, ko kupci poravnavajo svoje obveznosti delno ali v celoti:

 • v gotovini (bankovci, kovanci),
 • s plačilno ali kreditno kartico,
 • po povzetju (pošta, DHL, GLS),
 • s poštno nakaznico,
 • s čeki, z boni / kuponi,
 • z moneto,
 • z bitcoini

Izdane račune ali predračune, katere stranka poravna na zgoraj naštete načine, je zavezanec dolžan davčno potrditi preko FURS-a. Potrditev se opravlja s pomočjo davčne blagajne (računalniški program) ali z vezano knjigo računov (v prehodnem obdobju do 31.12.2017).

Kdaj pa NE gre za gotovinsko poslovanje? Kadar se za plačilo uporabi:

 • UPN nalog,
 • položnica na bančnem / poštnem okencu / iz svoje spletne banke,
 • PayPal,
 • kompenzacija / pobot.
 • nekatere izjeme pri poslovanju s tujino.

Da pa se boste lažje in pravočasno pripravili na uvedbo davčnih blagajn, pa smo za vas pripravili spisek osnovnih aktivnosti, ki jih morate opraviti:

Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne

Za davčno potrjevanje računov pri finančni upravi boste morali pridobiti posebno namensko digitalno potrdilo. To ni digitalno potrdilo s katerim že sedaj dostopate do e-davkov, ampak namensko potrdilo, ki ga pridobite preko portala e-davki.
Več: Vprašanje 15, FURS dokument Davčno potrjevanje računov, str. 22

Sprejetje internega akta

Zavezanci morate pred prvo izdajo računa iz davčne blagajne sprejeti tudi interni akt. Ta bo vključeval popis poslovnih prostorov, oznake poslovnih prostorov in pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov. Pripraviti ga boste morali tudi tisti, ki boste uporabljali vezane knjige računov. Na FURS-u so pripravili nekaj primerov poslovnih aktov: Primer 1, Primer 2, Primer 3, Primer 4

Prilagoditev vsebine računa izdanega z davčno blagajno

Uvedba davčnih blagajn zahteva izpis dodatnih podatkov na računu in točno določeno vsebino številke računa. Za izpis dodatnih podatkov bo poskrbel naš računalniški program Maloprodajna blagajna. Vsebino številke računa pa boste morali določiti sami in jo opredeliti v internem aktu. Vsebina številke računa je sestavljena iz treh delov: oznaka poslovnega prostora + oznaka elektronske naprave + zaporedna številka računa.
Zaradi dodatnih podatkov se bo dolžina številke računa povečala. Ker se številke računov prenašajo tudi v knjigovodski sistem, kjer so dolžine polj za vnos številke računov omejene (npr. na 8 znakov), vam svetujemo, da za oznako poslovnega prostora in elektronske naprave uporabite čim manj znakov, tako da bo ostalo na razpolago več znakov za zaporedno številko računa, npr 1A, kjer 1 predstavlja 1. poslovni prostor, A pa prvo elektronsko napravo v tem prostoru. Ostale oznake za 1. poslovni prostor so nato v primeru večih elektronskih naprav lahko 1B, 1C, 1D itd. ter za 2. poslovni prostor 2A, 2B, 2C itd.
Več: Vprašanje 60, 61, FURS dokument Davčno potrjevanje računov, str. 42

Sporočanje podatkov o poslovnih prostorih

FURS-u boste morali pred prvim izdanim računom sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdajate račune. Med poslovne prostore sodijo tudi vozila ali prenosne blagajne, če boste račune izdajali na terenu.
Poslovnim prostorom boste morali dodeliti oznake v internem aktu. Tisti, ki boste uporabljali davčne blagajne (npr. naš program Maloprodajna blagajna), boste podatke o poslovnih prostorih FURS-u posredovali prek programske opreme, v primeru izdaje iz vezane knjige računov pa boste morali z decembrom 2015 podatke o poslovnih prostorih posredovati prek aplikacije “Mini blagajna” na FURS-ovi spletni strani.
Več: Vprašanje 62, FURS dokument Davčno potrjevanje računov, str. 43

Objava obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznostih kupca

Na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer izdajate račune, bo potrebno namestiti obvestilo, katerega vsebino in obliko je pripravil FURS v okviru Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Priloga III).

Zagotovitev internetne povezave

Če še nimate internetne povezave v prostorih, kjer boste izdajali račune, si jo zagotovite. V primeru uporabe vezane knjige računov, lahko za potrjevanje računov uporabljate internetno povezavo tudi izven kraja izdajanja računov.

Postopki v primeru nezmožnosti povezave do FURS-a

Če boste uporabljali Davčno blagajno, bodite pripravljeni na scenarije, ko se zaradi različnih vzrokov ne bo mogoče ob izdaji računa povezati s FURS-om. V takih primerih se uporabi dva alternativna scenarija, odvisno od vzroka nezmožnosti povezave s FURS-om:
- račune še vedno lahko izdajate iz Davčne blagajne, ni pa mogoče potrjevanje računov ob sami izdaji računa (izpad internetne povezave, nedostopnost FURS strežnika...). V tem primeru se račune izda brez davčne identifikacijske oznake EOR. Podatke o takih računih se pošlje FURS-u kasneje preko Davčne blagajne, ko je dostop do FURS-a spet mogoč.
- Davčna blagajna ne deluje (izpad elektrike, okvara računalnika, okvara programske opreme...). V tem primeru se uporabi vezana knjiga računov, ki pa jo bo potrebno najkasneje v 2 delovnih dneh vnesti v FURS-ovo aplikacijo "Mini blagajna". Pravočasno si torej zagotovite vezano knjigo računov.
Več: Vprašanje 65, 66, FURS dokument Davčno potrjevanje računov, str. 45

 

 

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719
fax: +386 4 2367669

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč