Priprava kontrolnih podatkov za odmero dohodnine za leto 2010

V nadaljevanju se nahajajo potrebne informacije glede priprave kontrolnih podatkov za dohodnino za leto 2010. Osnovne informacije so prikazane v nadaljevanju, celotna navodila v zvezi z dohodnino 2010 pa se nahajajo v dokumentu Priprava dohodnine za leto 2010.

Za odmerno leto 2010 bo davčna uprava za sestavo informativnih izračunov dohodnine na letni ravni prvič uporabila podatke o dohodkih iz obračunov davčnega odtegljaja, ki so jih davčnemu organu preko leta pošiljali izplačevalci individualno po davčnih zavezancih – fizičnih osebah na iREK obrazcih (individualni zapisi) preko portala eDavki.

To pomeni, da se v zvezi z  odmero dohodnine 2010 ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih v datoteki VIR.DAT. Kljub temu pa morajo izplačevalci še vedno dohodninske podatke pripraviti za prejemnike dohodkov. To pomeni, da je postopek priprave dohodninskih podatkov zelo podoben kot prejšnja leta. Zmanjšano pa je število izhodnih dokumentov oz. datotek, ki jih je potrebno pripraviti.

Poleg tega še vedno ostaja v veljavi pošiljanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so bili upoštevani pri medletnem izračunu akontacije dohodnine (datoteka VIRVDC.DAT). Podatke o vzdrževanih družinskih članih za leto 2010 morajo izplačevalci Davčni upravi RS predložiti najpozneje do 31. decembra 2010.

Več o pripravi datoteke VIRVDC.DAT in o pripravi izpisov za prejemnike dohodkov si lahko preberete v dokumentu Priprava dohodnine za leto 2010.

 

 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.