Spremenjena lestvica za dodatne splošne olajšave

Pošiljamo vam informacije o spremenjeni lestvici v zvezi s splošnimi olajšavami za družinske člane.

 
 

  Dodatne splošne olajšave se upoštevajo pri tistih posameznikih, ki imajo celoletne skupne dohodke (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov - razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo) nižje od zneskov navedenih za 1. in 2. razred spodaj prikazane lestvice.

Sprememba je v veljavi od 23.2.2010, objavljena pa je bila v uradnem listu številka 13/2010. Glede na to, da sprememba velja že za leto 2010, jo lahko upoštevate pri prvem naslednjem obračunu plač.

Spremenjene dodatne olajšave vnesete v ekran Parametri obračuna » Dodatne olajšave. Vnešene vrednosti so prikazane spodaj.

Dodatne olajšave se bodo upoštevale pri tistih delavcih, za katere ste v ekran Delavci, partnerji » Davčne posebnosti vpisali razred dodatne olajšave v katerega želite uvrstiti posameznega delavca (vpisujete 1 za 1. razred, 2 za 2. razred in 0, če želite, da se posebna olajšava za delavca ne upošteva).

 
DODATNE OLAJŠAVE ZA FEBRUAR 2010 
      
Vnašajo se zneski na letnem nivoju! 
 

                od       do
       
1. razred:     0.00    10200.00 na leto    3019.83 EUR
2. razred:    10200.01    11800.00 na leto    1047.33 EUR
3. razred:    11800.01      /           0.00 EUR      

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.