Nove lestvice za davke in olajšave

Pošiljamo vam informacije o spremenjeni lestvici za izračun akontacije dohodnine, kakor tudi nove podatke v zvezi z olajšavami za družinske člane.

 
 

Nova lestvica za izračun olajšav in akontacije dohodnine za leto 2010

Z dnem 1.1.2010 začne veljati nova lestvica olajšav in davčnih stopenj za odmero dohodnine. Nova lestvica je objavljena v uradnem listu številka 104 z dne 18.12.2009 na povezavi Nova davčna lestvica, mi pa jo v nadaljevanju samo povzemamo. Novi podatki veljajo za vsa izplačila, ki se izvajajo v letu 2010 kar pomeni, da je potrebno nove podatke vnesti in uporabiti že pri obračunu plače za december 2009, ki se izplačuje v januarju 2010. V nadaljevanju so prikazani novi podatki ter navodila kje se spremenjene podatke vnese.

POZOR!

Podatki za olajšave in dohodninsko lestvico so skupni za vsa podjetja (razen pri uporabnikih, ki imate nastavljen vnos dajatev po posameznih podjetjih). Zato jih je za decemberski obračun potrebno vnesti samo enkrat. Pazljivi pa morate biti pri prenosu podatkov iz novembra Sistem » Datoteke » Prenos podatkov, kadar obračun delate za več podjetij. Pri prenosu podatkov iz prejšnjega meseca se namreč prenašajo tudi podatki o davkih in olajšavah. Ker v mesecu novembru ostanejo stari podatki (stara lestvica), se bodo ob vsakem naslednjem prenosu iz novembra v december stari podatki prepisali čez nove podatke, ki ste jih v mesecu decembru že vnesli, kar pomeni, da boste v tem primeru morali spremenjene podatke o novih davkih in olajšavah za mesec december ponovno vnesti. Vsakokratnemu ponovnem vnašanju podatkov se lahko izognete na dva načina:

 1. Prva možnost je, da napravite nastavitev Pri prenosu iz prejšnjega meseca se obstoječi podatki prepišejo pod šifro 0110 na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve neaktivno, kar pomeni, da pustite polje Nastavitev prazno. V tem primeru se pri prenosu iz prejšnjega meseca obstoječi podatki v tekočem mesecu ne bodo prepisali. Nastavitev pa velja za vse podatke, tudi za podatke o skupnih konstantah, evidenci dela, neto dodatkih in odbitkih in ostalih podatkih.
 2. Druga možnost pa je, da pustite nastavitev pod šifro 0110 nastavljeno oziroma aktivno. Sami pa nato pri prenosu podatkov (razen pri prvem prenosu podatkov iz novembra!) vsakič sproti poskrbite, da se ob prenosu ne prenesejo podatki o davkih in olajšavah. To storite tako, da na večino vprašanj ob prenosu podatkov odgovorite z D (Da), na naslednja vprašanja pa z N (Ne):
  • Želite prenesti podatke o davčni lestvici za vsa podjetja? (D/N/V) odgovorite z Ne
  • Želite prenesti olajšave, član., prost. pok. zav. za vsa podjetja? (D/N/V) odgovorite z Ne

Pri prenosu podatkov iz Januarja v Februar pa omenjeni selektivni prenos podatkov ni več potreben, saj se davčna lestvica in olajšave ne spreminjajo več.

Uporabniki, ki imate nastavljen vnos dajatev po posameznih podjetjih (nastavitev pod šifro 0033 na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve), boste morali nove podatke za olajšave in dohodninsko lestvico vnesti za vsako podjetje posebej.


Nove olajšave za leto 2010

Zneski olajšav se vnašajo na letni osnovi. Pravilen vnos prikazuje slika v nadaljevanju.

Olajšave vnesete v ekran Parametri obračuna » Olajšave

 

OLAJŠAVE ZA DECEMBER 2009

Vnašajo se zneski na letni osnovi!              

Splošna olajšava :       3100.17 EUR   

Olajšave za vzdrževane otroke   
osnovna   olajšava  za  1. otroka :       2287.48 EUR 
dodatna   olajšava  za  2. otroka :        199.30 EUR 
dodatna   olajšava  za  3. otroka :       1860.10 EUR
dodatna   olajšava  za  4. otroka :       3520.91 EUR
dodatna   olajšava  za  5. otroka :       5181.71 EUR 
dodatna olajšava za ostale otroke :       1660.80 EUR 
otrok s posebno  nego in varstvom :       8288.52 EUR 

Drugi vzdrževani družinski člani :        2287.48 EUR

Osebne olajšave      
invalid   s   100%   okvaro  :      16575.94 EUR   
dopolnjeno 65. leto starosti :       1334.18 EUR  

  Dodatne olajšave pa vnesete v ekran Parametri obračuna » Dodatne olajšave.

 
DODATNE OLAJŠAVE ZA DECEMBER 2009 
      
Vnašajo se zneski na letnem nivoju! 
 

                od       do
       
1. razred:     0.00    8694.22 na leto    2094.99 EUR
2. razred:    8694.23    10055.96 na leto    1047.50 EUR
3. razred:   10055.97    /             0.00 EUR      

Nova lestvica za odmero dohodnine za leto 2010

Davke vnesete v ekran Parametri obračuna » Vnos davkov. Zneski davkov se vnašajo na mesečni osnovi. Pravilen vnos prikazuje slika v nadaljevanju.

 

VNOS DAVČNIH STOPENJ ZA DECEMBER 2009
     
                                Davčni razredi 
                         
               Vnašajo se zneski preračunani na posamezni mesec! 
                         
                  Poprečna plača predpreteklega meseca v RS :          0.00
                               
         od             do   
                             
          0.00         627.42                    16.00 %   
        627.42        1254.83          100.39 +  27.00 % nad        627.42
       1254.83         /               269.79 +  41.00 % nad       1254.83 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.