Nov XML obrazec za obračun prispevkov zasebnika OPSVZ

Več o pripravi in oddaji obrazca si preberite v navodilih na povezavi Navodila za pripravo OPSVZ.

Prilagamo pa vam tudi dokument oziroma navodila za izpolnjevanje obrazca s strani DURS-a: Oblika in način pošiljanja podatkov za zasebnike.

Za lažje branje in razumevanje navodil za izpolnjevanje pa še papirno obliko obrazca OPSVZ: Prikaz izgleda obrazca OPSVZ.

 
 

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.