Uporaba posebnih znakov v imenih in priimkih

DURS je v začetku januarja 2009 obvestil, da bodo pri oddaji REK obrazcev začeli zelo natančno kontrolirati usklajenost imen in priimkov z registrom davčnih zavezancev. To pomeni, da je potrebno imena in priimke oseb (delavcev) vnašati zelo natančno, tudi z upoštevanjem morebitnih posebnih znakov (znaki s preglasi in podobno). V primeru, da bo ob oddaji obrazca javljena kritična napaka v zvezi z nepravilnim imenom ali priimkom, preverite, če ne gre za primer uporabe kakšnega posebnega znaka in nato vnesite ustrezen popravek v kadrovski evidenci. Če se omenjene napake ne pojavljajo, potem tekst v nadaljevanju lahko preskočite.

Posebni znaki običajno niso podprti direktno na tipkovnici, zato jih je potrebno vnašati s pomočjo Alt tipke in sicer tako, da pritisnete in držite levo Alt tipko, nato pa na numeričnem delu tipkovnice vtipkate ustrezno številčno kodo posebnega znaka. Pripadajoče kode za posamezne posebne znake so prikazane v naslednji tabeli.

Na primer: če želite uporabiti veliko črko O s preglasom, ob pritisnjeni levi Alt tipki na numeričnem delu tipkovnice vtipkate cifre 214. Ko kombinacijo cifer vnesete, spustite levo tipko Alt in poseben znak se prikaže na vnosnem mestu na ekranu. Opozorilo: posebni znaki na ekranu niso predstavljeni v svoji pravi obliki oziroma kot v tabeli. Pravilna oblika bo prikazana v obrazcu po opravljenem uvozu REK obrazca na portal eDavki.

 
 

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.