Dohodnina 2008, nove lestvice za davke, olajšave ter ukinitev davka na izplačane plače

Pošiljamo vam informacije glede priprave dohodninske napovedi za leto 2008, informacije o ukinitvi davka na izplačane plače ter o spremenjeni lestvici za izračun akontacije dohodnine, kakor tudi nove podatke v zvezi z olajšavami za družinske člane. Posamezne informacije si lahko preberete na koncu tega sporočila v ustreznem podpoglavju.

 

 
 

Priprava dohodninske napovedi za leto 2008

Navodila v zvezi z dohodnino so na voljo neposredno preko povezave priprava_dohodnine_2008.pdf. Novost letošnjega leta je, da lahko poleg običajnih dohodninskih podatkov v programu pripravite tudi podatke za vzdrževane družinske člane.


Ukinitev davka na izplačane plače

S 1.1.2009 se ukinja obračunavanje in poročanje davka na izplačane plače. Če boste iz kakršnegakoli razloga davek na izplačane plače želeli vseeno obračunati (obračuni za nazaj itd.) lahko to napravite tako, da na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve aktivirate nastavitev s šifro 0112 Davek na izplačane plače se obračunava. Nastavitev preklaplja med obračunom in neobračunom davka na izplačane plače. Privzeto je nastavitev izklopljena.


Nova lestvica za izračun olajšav in akontacije dohodnine za leto 2009

Z dnem 1.1.2009 začne veljati nova lestvica olajšav in davčnih stopenj za odmero dohodnine. Nova lestvica je objavljena na strani Ministrstva za finance na naslovu Nova davčna lestvica, mi pa jo v nadaljevanju samo povzemamo. Novi podatki veljajo za vsa izplačila, ki se izvajajo v letu 2009 kar pomeni, da je potrebno nove podatke vnesti in uporabiti že pri obračunu plače za december 2008, ki se izplačuje v januarju 2009. V nadaljevanju so prikazani novi podatki ter navodila kje se spremenjene podatke vnese.

POZOR!

Podatki za olajšave in dohodninsko lestvico so skupni za vsa podjetja (razen pri uporabnikih, ki imate nastavljen vnos dajatev po posameznih podjetjih). Zato jih je za decemberski obračun potrebno vnesti samo enkrat. Pazljivi pa morate biti pri prenosu podatkov iz novembra Sistem » Datoteke » Prenos podatkov, kadar obračun delate za več podjetij. Pri prenosu podatkov iz prejšnjega meseca se namreč prenašajo tudi podatki o davkih in olajšavah. Ker so v mesecu novembru še stari podatki, se bodo ob vsakem naslednjem prenosu stari podatki prepisali čez nove podatke, ki ste jih v mesecu decembru že vnesli, kar pomeni, da boste v tem primeru morali spremenjene podatke o novih davkih in olajšavah za mesec december ponovno vnesti. Vsakokratnemu ponovnem vnašanju podatkov se lahko izognete na dva načina:

 1. Prva možnost je, da napravite nastavitev pod šifro 0110 na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve neaktivno, kar pomeni, da pustite polje Nastavitev prazno. V tem primeru se pri prenosu iz prejšnjega meseca obstoječi podatki v tekočem mesecu ne bodo prepisali. Nastavitev pa velja za vse podatke, tudi za podatke o skupnih konstantah, evidenci dela, neto dodatkih in odbitkih in ostalih podatkih.
 2. Druga možnost pa je, da pustite nastavitev pod šifro 0110 nastavljeno oziroma aktivno. Sami pa nato pri prenosu podatkov (razen pri prvem prenosu podatkov iz novembra!) vsakič sproti poskrbite, da se ob prenosu ne prenesejo podatki o davkih in olajšavah. To storite tako, da na večino vprašanj ob prenosu podatkov odgovorite z D (Da), na naslednja vprašanja pa z N (Ne):
  • Želite prenesti podatke o davčni lestvici za vsa podjetja? (D/N/V) odgovorite z Ne
  • Želite prenesti olajšave, član., prost. pok. zav. za vsa podjetja? (D/N/V) odgovorite z Ne

Pri prenosu podatkov iz Januarja v Februar pa omenjeni selektivni prenos podatkov ni več potreben, saj se davčna lestvica in olajšave ne spreminjajo več.

Uporabniki, ki imate nastavljen vnos dajatev po posameznih podjetjih (nastavitev pod šifro 0033 na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve), boste morali nove podatke za olajšave in dohodninsko lestvico vnesti za vsako podjetje posebej.

Nove olajšave za leto 2009

Zneski olajšav se vnašajo na letni osnovi. Pravilen vnos prikazuje slika v nadaljevanju.

 1. splošna olajšava: 3.051,35 eura
  • dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.557,30 eura: 2.062,00 eura
  • dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.557,30 eura do 9.897,60 eura: 1.031,00 eura
 2. osebne olajšave:
  • invalidu s 100% telesno okvaro: 16.314,90 eura
  • po dopolnjenem 65. letu starosti: 1.313,17 eura
 3. posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta: 3.051,35 eura
 4. posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka: 2.251,46 eura
 5. posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo: 8.157,99 eura
 6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
  • drugega vzdrževanega otroka za: 196,16 eura
  • tretjega vzdrževanega otroka za: 1.830,81 eura
  • četrtega vzdrževanega otroka za: 3.465,46 eura
  • petega vzdrževanega otroka za: 5.100,11 eura
  • vse nadaljnje vzdrževane otroke za: 1.634,65 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
 7. posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana: 2.251,46 eura
 8. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: 2.604,54 eura.

Olajšave vnesete v ekran Parametri obračuna » Olajšave

 

OLAJŠAVE ZA DECEMBER 2008

Vnašajo se zneski na letni osnovi!              

Splošna olajšava :       3051.35 EUR   

Olajšave za vzdrževane otroke   
osnovna   olajšava  za  1. otroka :       2251.46 EUR 
dodatna   olajšava  za  2. otroka :        196.16 EUR 
dodatna   olajšava  za  3. otroka :       1830.81 EUR
dodatna   olajšava  za  4. otroka :       3465.46 EUR
dodatna   olajšava  za  5. otroka :       5100.11 EUR 
dodatna olajšava za ostale otroke :       1634.65 EUR 
otrok s posebno  nego in varstvom :       8157.99 EUR 

Drugi vzdrževani družinski člani :       2251.46 EUR

Osebne olajšave      
invalid   s   100%   okvaro  :      16314.90 EUR   
dopolnjeno 65. leto starosti :       1313.17 EUR  

  Dodatne olajšave pa vnesete v ekran Parametri obračuna » Dodatne olajšave.

 
DODATNE OLAJŠAVE ZA DECEMBER 2008 
      
Vnašajo se zneski na letnem nivoju! 
 

                od       do
       
1. razred:     0.00    8557.30 na leto    2062.00 EUR
2. razred:    8557.31    9897.60 na leto    1031.00 EUR
3. razred:    9897.61    /             0.00 EUR      

 

Nova lestvica za odmero dohodnine za leto 2009

Davke vnesete v ekran Parametri obračuna » Vnos davkov. Zneski davkov se vnašajo na mesečni osnovi. Pravilen vnos prikazuje slika v nadaljevanju.

 

VNOS DAVČNIH STOPENJ ZA DECEMBER 2008
     
                                Davčni razredi 
                         
               Vnašajo se zneski preračunani na posamezni mesec! 
                         
                  Poprečna plača predpreteklega meseca v RS :          0.00
                               
         od             do   
                             
          0.00         617.54                    16.00 %   
        617.54        1235.07           98.81 +  27.00 % nad        617.54
       1235.07         /               265.54 +  41.00 % nad       1235.07 

Letne davčne osnove pa so naslednje:

Če znaša neto letna davčna osnova v EUR

 

znaša dohodnina

od/nad

do

 

0

7.410,42

EUR

16%

7.410,42

14.820,83

EUR

1.185,67 EUR + 27% nad 7.410,42

14.820,83

EUR

3.186,48 EUR + 41% nad 14.820,83

 

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.