Spremembe na XML obrazcih s strani DURS-a

S strani DURS-a smo pridobili nekatera dodatna pojasnila v zvezi s pripravo REK XML obrazcev. Pojasnila in potrebni ukrepi so zapisani v nadaljevanju.

 

 
 

Sprememba glede obravnave vrste izplačila Regres

Dopolnitev se nanaša na dve posebnosti v zvezi z izplačilom regresa:

A) Prva dopolnjena informacija je, da se regres v večini primerov (pri rednih izplačilih regresa) NE obravnava kot dohodek za povprečenje, pač pa kot navadni dohodek.

Kot dohodek za povprečenje bi se regres obravnaval v primeru, da bi bil izplačan iz naslova večih let, na podlagi kakšnih sodnih odredb, odredb inšpekcije in podobno.
Iz omenjene informacije sledi, da se v programu Plače (v ekranu pred pripravo REK XML obrazca za regres), vnese v polje Dohodek za povprečenje vrednost N (Ne).

B) Podatek o tem za kateri mesec je bil regres izplačan oziroma Izplačilo za mesec:

  • v letu 2008 se uporabi mesec, za katerega je bil regres PRVIČ izplačan. Če je regres izplačan večkrat v istem letu, se za vsa naslednja izplačila uporabi isti mesec, kot pri prvem izplačilu. Če ste regres tako prvič izplačali v mesecu juliju, potem v polje od meseca/leta (pod poljem za oznako povprečenja) vnesete 07/2008, polje do meseca/leta pa pustite prazno. Isti vnos uporabite za vsa morebitna naslednja izplačila regresa v letu 2008. Pri dodatnih izplačilih je potrebno tudi ustrezno povečati zaporedno številko kumulativnega izplačila.
  • v letu 2009 pa se bo za vsa izplačila regresa uporabljal mesec 06/2009. Ta mesec bo program že določil sam, zato lahko polji od meseca/leta in do meseca/leta pustite prazni.

Do sedaj je zaradi opisane spremembe DURS od nekaterih zavezancev že zahteval oddajo popravka. Od nekaterih pa ne.
Izgleda, da se pristop razlikuje od davčne uprave do davčne uprave. V primeru, da bi popravek želeli oddati, tega trenutno še ni mogoče storiti, ker mora DURS najprej na portalu eDavki to tehnično omogočiti. Stornacija že oddanega dokumenta in nato ponovna oddaja trenutno na eDavkih namreč še ni mogočena. Po informacijah z DURS-a bodo stornacijo na portalu in s tem možnost oddaje popravljenih REK obrazcev omogočili v nekaj dneh, to je najkasneje do 18.9.2008.

Navodila s strani DURS-a glede oddaje morebitnih popravkov pa so naslednja:

  • na portalu eDavki najprej preberite datum izplačila in datum plačila dajatev, ki ste jih uporabili pri oddaji prvotnega obrazca, ki ga želite stornirati
  • napačno oddan obrazec najprej stornirate (ko bo to omogočeno s strani DURS-a)
  • nato ponovno pripravite v programu Plače XML datoteko s tem, da uporabite tip dokumenta Samoprijava-pri zvišanju (če je od izplačila preteklo že več kot 30 dni) ali pa Original (če od izplačila še ni preteklo 30 dni). Datum izplačila in datum plačila dajatev uporabite enak, kot ste ga uporabili pri oddaji storniranega obrazca, dohodek za povprečenje je N, v polje od meseca/leta vnesete mesec in leto v katerem je bil regres v letošnjem letu prvič izplačan, polje do meseca/leta pa pustite prazno. Pri vseh
    morebitnih dodatnih izplačilih regresa (drugo ali tretje izplačilo) uporabite isti mesec, kot pri prvem izplačilu, ustrezno pa povečajte številko zaporednega kumulativnega izplačila.


 

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.