Spremembe na XML obrazcih s strani DURS-a

S strani DURS-a smo pridobili nekatera dodatna pojasnila v zvezi s pripravo REK XML obrazcev. Pojasnila in potrebni ukrepi so zapisani v nadaljevanju.

 
 


  Opozorilo na nekritično napako: Vsebinske napake in opozorila -> Analitični zapis: Ime in priimek sta napačno vnešena

Omenjeno opozorilo se lahko pojavi na portalu eDavki po pritisku na gumb Oddaj vlogo. To ni kritična napaka in obrazec lahko kljub opozorilu oddate.
Opozorilo pa pomeni, da v kadrovski evidenci v Plačah vnešeno ime in priimek ne ustrezata natančno imenu in priimku, ki sta določena v registru oseb na podlagi vnešene davčne številke osebe.
Lahko gre za kakšno majhno razliko kot je zamenjava trde strešice z mehko ali obratno. Pogosta je tudi zamenjava vrstnega reda imena in priimka ali pa napačen vnos v primeru dvojnega priimka (zamenjan vrstni red priimkov, nepotrebna uporaba vezaja ...)
Če vas opozorilo moti, najprej z ročnim popravljanjem imena in priimka na portalu eDavki ugotovite pravilno kombinacijo, nato pa vnesite v kadrovsko evidenco v Plačah ustrezni popravek pri priimku in/ali imenu delavca, ponovno generirajte REK obrazec in ga ponovno oddajte.

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.