Nekaj praktičnih napotkov v zvezi z XML obrazci

Prvi dnevi uporabe in oddajanja novih XML REK obrazcev preko portala eDavki so minili in v tem času smo se srečali z nekaterimi vprašanji, ki se ob oddajanju obrazcev večkrat zastavljajo. V nadaljevanju so ta vprašanja našteta in na kratko obrazložena. Upam, da vam bodo pomagala pri vsakodnevnem delu.

 

 
 

1. Ko uvažam prenosno datoteko preko portala eDavki, se takoj na začetku uvoza izpiše napaka:

Napaka pri uvažanju datoteke XML: Napaka v vrstici 30, položaju 18.

  napaka_30_18

 

Ta napaka pomeni, da je potrebno v programu v katerem ste pripravili datoteko vnesti podatke o pooblaščencu, ki obrazec oddaja preko eDavkov. Pooblaščenec je lahko fizična oseba, ki je pooblaščena za oddajo podatkov v okviru podjetja, ali pa je pooblaščenec računovodsko podjetje, ki pripravlja podatke za druge zavezance. Podatke o pooblaščencu vnesete v programu preko menuja Delavci, partnerji -> Podatki o podjetju ali Obratovalnica, če gre za program Plače, ali pa Avtorji (Pogodbeniki) (Najemodajalci), partnerji -> Izplačevalec (Najemojemalec), če gre za program Avtorski honorarji (Podjemne pogodbe) (Najemnine).

Podatke vnesete v polja Naziv, naslov in davčna št. pooblaščenca.

2. Ko tiskam obrazec XML REK v datoteko, me ves čas opozarja, da datoteka ni pravilno odprta.

V tem primeru mapa (npr. C:\IZHOD), kamor se skuša zapisati datoteka, na računalniku še ni ustvarjena. Dovolj je, če potrdite ekran z nastavitvijo s šifro 0092 pod Sistem -> Nastavitve -> Ostale nastavitve z Enter in mapa se bo na vašem računalniku ustvarila avtomatsko.

3. Imam več kot 10 zaposlenih. Po uspešnem uvozu datoteke na eDavke, mi na spodnjem delu obrazca v analitičnem delu prikaže samo prvih 10 delavcev.

To je normalno delovanje programa na eDavkih. Program pokaže samo prvih 10 delavcev. Če želite pregledati ali urediti druge delavce, jih morate poiskati tako, da vnesete v za to namenjena polja njihovo davčno številko, ime ali priimek in kliknete na gumb Išči in delavec se bo izpisal.

iskanje_delavca

 

4. Po podpisu in uspešni oddaji obrazca, želim preveriti oddane podatke v analitičnem delu za posameznega delavca tako, da izberem enega od že vloženih obrazcev, vendar so na obrazcu prikazani samo zbirni podatki, brez analitičnih.

Tudi to je normalno delovanje programa eDavki. Po oddaji obrazca analitični podatki o posameznih delavcih niso direktno vidni, ampak jih lahko poiščete na enak način, kot je zapisano v prejšnji točki.

 

 

 
 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.