Povzetek s seminarja DURS na temo individualnih REK obrazcev

V nadaljevanju je nanizanih nekaj zanimivejših poudarkov s seminarja, ki ga je organiziral DURS 5.6.2008 na temo novih individualnih REK obrazcev. Poudarki dopolnujejo gradiva, ki so bila ob tej priložnosti pripravljena s strani DURS-a in so k temu elektronskemu sporočilu tudi priložena v obliki priponk.

 

 
 

Nekateri poudarki s seminarja

1. Poslani individualni podatki po delavcih bodo predstavljali za leto 2009 tudi osnovo za odmero dohodnine. Zato vsakoletno dohodninsko poročanje (do konca januarja za preteklo leto) ne bo več potrebno. Ker uvedba ind. REK obrazcev ne sovpada z začetkom davčnega leta, se bo za leto 2008 poročalo še po starem, torej do konca januarja 2009.

2. V primeru večih izplačil v posameznem mesecu, se ne bo več oddajalo kumulativnih REK obrazcev, ampak bo vsak obrazec vseboval samo podatke pripadajočega izplačila.

3. Preko REK obrazcev bodo poročali tudi s.p.-ji, kjer novi individualni REK obrazci zamenjujejo podatke iz plačilnih list. Izjema je poročanje plačanih prispevkov za zasebnika, ki se bo do nadaljnega (predvidoma do 1.1.2009) še vedno izvajalo na papirju.

4. Novi obrazci se bodo oddajali preko portala e-Davki v obliki prenosnih XML datotek. Te datoteke bodo ob oddaji s strani DURS-a takoj preverjene, morebitne napake bodo takoj sporočene, prav tako pa tudi uspešna oddaja podatkov. Po zagotovilih predstavnikov DURS-a na seminarju, bo mogoče uvožene podatke tudi pregledati na ekranu preko DURS-ovega spletnega mesta, ter podatke tudi dodatno popravljati pred končno oddajo.

5. Za vsako oddajo bo potrebno pripraviti eno XML datoteko, katere interna struktura pa bo vsebovala zbirni REK obrazec (s podobnimi podatki kot že sedajšnji REK obrazec) ter individualne REK obrazce po posameznih delavcih.

6. V individualnih REK obrazcih bodo podani podatki o plačanih prispevkih in davkih po posameznem delavcu. To bo pomenilo za podjetja, ki plačujejo davke in prispevke kasneje kot plačo, oziroma, ki ne plačajo vseh davkov in prispevkov naenkrat dodatno delo, saj bo potrebno izvesti večkratno oddajo REK obrazcev in poročanje ob vsakokratnem plačilu.

7. Tudi v bodoče bo še vedno podprt ročen vnos obrazcev preko portala e-Davki in sicer tako za zbirne obrazce kot za individualne obrazece. Spremenila se bodo samo vnosna polja, oziroma zaradi individualnih obrazcev dodala nova. Na tak način bo možno oddajati tudi popravke in sicer ločeno za zbirni del in ločeno za analitični del (individualni REK-i)

8. Vpeljan bo tudi sistem, ki bo omogočal popravljanje oziroma storniranje že oddanih obrazcev in oddajo popravljenih obrazcev.

9. Pooblastila za oddajo preko pooblaščenih oseb (knjigovodski servisi) so se do sedaj izdajala na posamezne obrazce. Zato morajo tisti, ki so za oddajo sicer že pooblaščeni, vendar ne za vse obrazce, pooblastila dopolniti.

10. Žal se spremembe ponovno uvajajo na hiter način in zato tudi DURS še nima pripravljenih rešitev za oddajo podatkov po novem. Posledično tudi testni spletni portal DURS-a še ni pripravljen, kar onemogoča testiranje novih programskih rešitev s strani programerskih podjetij pred polno uradno operativno uporabo. Prav tako planirajo, da s 1.7. 2008 še ne bo pripravljena polna različica spletnega mesta za oddajo podatkov po novem. Zaradi omenjenega je bilo tudi poudarjeno, da se bo v določenem prehodnem obdobju preko portala e-Davki lahko oddajalo še REK obrazce v stari obliki, to je samo zbirne obrazce (v takšni obliki kot so sedaj) z ročnim vnosom direktno na portalu e-Davki (enako kot je tudi že sedaj). Kako dolgo bo to prehodno obdobje trajalo niso želeli povedati, ker se bo DURS sproti odločal glede na težave uvajanja novega sistema v praksi, predvidoma pa naj bi to trajalo vsaj do 1.8.2008.

 

 

Priloge

 

 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.