Dodatne olajšave pri obračunu akontacije dohodnine

Z dopolnitvami dohodninskega zakona ZDoh-2 (Uradni list št. 10, 30.1.2008) so stopile v veljavo nove dodatne olajšave za zaposlene. Olajšave se uporabljajo pri obračunu akontacije dohodnine iz plač na podlagi davčne lestvice.

Gre za dodatne olajšave na letnem nivoju, katerih višina je določena glede na skupni letni dohodek posameznika, ki se sešteva skupaj  iz različnih naslov: iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo.

 

 
 

Dodatne olajšave se določijo na podlagi naslednje lestvice:

razred olajšav

celoletni dohodki iz različnih virov

zmanjšanje letne davčne osnove

1

od

0

do

6800

EUR

2000 EUR

2

od

6800

do

9000

EUR

1000 EUR

3

 

 

nad

9000

EUR

0

Olajšave se lahko upoštevajo samo za rezidente, za nerezidente pa samo v izjemnih primerih.

Na podlagi prikazane lestvice se 1/12 olajšave upošteva pri izračunu akontacije dohodnine, razen če delavec tega ne želi. Problem je v tem, ker je ob posameznem izplačilu plače težko zagotovo v naprej vedeti kakšen bo letni dohodek delavca, saj lahko delavec poleg plače prejema še druge obdavčljive dohodke. Zato se je potrebno za vsakega delavca posebej odločiti (na podlagi njegove povprečne mesečne bruto plače oziroma ocene njegovega letnega dohodka), ali mu bo olajšava in v kakšni višini, pri obračunu upoštevana ali ne.

V ekranu Delavci, partnerji » Davčne posebnosti v polje razred dodatne olajšave vnesete ustrezno številko razreda olajšav v katerega ocenjujete, da bo delavec spadal, glede na njegove ocenjene celoletne dohodke. Če razreda olajšave ne vnesete ali vnesete neobstoječ razred, se dodatna olajšava ne bo upoštevala. Ta podatek se vnaša za vsakega delavca in za vsak mesec posebej. Prav tako je potrebno v primeru večih obračunov v posameznem mesecu podatek vnesti za vsak obračun posebej.

V ekran Parametri obračuna » Dodatne olajšave, pa vnesete lestvico dodatnih olajšav.
Pozor: lestvica je skupna vsem podjetjem, enako kot običajne davčne olajšave. Olajšave se vnašajo na letnem nivoju, program pa upošteva mesečni nivo, torej 1/12 vnešenih zneskov.

Na izplačilnih listih se dodatna olajšava izpiše v vrstici Osebne olajšave skupaj z morebitnimi drugimi osebnimi olajšavami.

 

 
 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.